Lecturas del este més

fecha1a lectura2a lectura
1/5 Ester 1 Salmo 55:1-9
2/5 Ester 2 Salmo 55:10-24
3/5 Ester 3-4 Salmo 56
4/5 Ester 5-6 Salmo 57
5/5 Ester 7-8 Salmo 58
6/5 Ester 9-10 Salmo 59
7/5 Zacarías 1 Salmo 60
8/5 Zacarías 2-3 Salmo 22:1-14
9/5 Zacarías 4-5 Salmo 22:15-22
10/5 Zacarías 6-7 Salmo 22:23-32
11/5 Zacarías 8 Salmo 23
12/5 Zacarías 9 Salmo 24
13/5 Zacarías 10-11:3 Día de reserva
14/5 Zacarías 11:4-12:9 Santiago 1:1-11
15/5 Zacarías 12:10-13:9 Santiago 1:12-27
16/5 Zacarías 14 Santiago 2:1-13
17/5 Deuteronomio 1:1-33 Santiago 2:14-26
18/5 Deuteronomio 1:34-2:15 Santiago 3
19/5 Deuteronomio 2:16-37 Santiago 4
20/5 Deuteronomio 3 Santiago 5
21/5 Deuteronomio 4:1-40 Día de reserva
22/5 Deuteronomio 4:41-5:33 Efesios 1:1-14
23/5 Deuteronomio 6 Efesios 1:15-23
24/5 Deuteronomio 7 Efesios 2:1-10
25/5 Deuteronomio 8 Efesios 2:11-22
26/5 Deuteronomio 9-10:11 Efesios 3
27/5 Deuteronomio 10:12-11:32 Efesios 4:1-16
28/5 Deuteronomio 12 Efesios 4:17-32
29/5 Deuteronomio 13-14:2 Efesios 5:1-21
30/5 Día de reserva Efesios 5:22-6:9
31/5 Día de reserva Efesios 6:10-24